اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زنجان
اذان صبح
۰۵:۲۰:۳۲
طلوع افتاب
۰۶:۴۶:۱۸
اذان ظهر
۱۲:۲۸:۵۵
غروب آفتاب
۱۸:۱۰:۵۳
اذان مغرب
۱۸:۲۸:۱۹