اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زنجان
اذان صبح
۰۴:۴۹:۲۲
طلوع افتاب
۰۶:۲۵:۰۶
اذان ظهر
۱۳:۱۴:۰۳
غروب آفتاب
۲۰:۰۲:۲۳
اذان مغرب
۲۰:۲۰:۵۰