اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زنجان
اذان صبح
۰۵:۵۴:۰۹
طلوع افتاب
۰۷:۲۳:۵۸
اذان ظهر
۱۲:۲۸:۴۰
غروب آفتاب
۱۷:۳۲:۳۱
اذان مغرب
۱۷:۵۱:۱۲