اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زنجان
اذان صبح
۰۵:۰۳:۳۰
طلوع افتاب
۰۶:۳۶:۱۱
اذان ظهر
۱۳:۱۵:۳۸
غروب آفتاب
۱۹:۵۴:۳۰
اذان مغرب
۲۰:۱۲:۳۳