اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زنجان
اذان صبح
۰۵:۰۷:۴۵
طلوع افتاب
۰۶:۴۰:۲۴
اذان ظهر
۱۳:۱۹:۰۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۶:۰۰
اذان مغرب
۲۰:۱۳:۵۷