اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زنجان
اذان صبح
۰۵:۰۱:۲۳
طلوع افتاب
۰۶:۲۷:۴۰
اذان ظهر
۱۲:۰۱:۳۱
غروب آفتاب
۱۷:۳۳:۴۰
اذان مغرب
۱۷:۵۱:۱۶