اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زنجان
اذان صبح
۰۵:۲۴:۴۸
طلوع افتاب
۰۶:۵۳:۵۹
اذان ظهر
۱۳:۱۸:۵۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۳:۱۱
اذان مغرب
۲۰:۰۰:۴۷