6 پرنده تیمار شده در طبیعت ابهر رهاسازی شد

محمدهادی کاظمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این پرندگان شامل چهار قطعه کبک، یک بهله سارگپه و یک بهله شاهین بودند که همراه با یک سر سمور سنگی، هفته گذشته با حضور همیاران و سمن های محیط زیست و محیط بانان، رها سازی شدند.
وی اظهار داشت: این پرندگان براثر شکار و صید و حوادث طبیعی آسیب دیده بودند که با تلاش یکی از دوستداران طبیعت و حیات وحش این شهرستان به نام هوشیار طاری وردی، مورد مداوا و تیمار قرار گرفته و پس از بهبود به محیط زیست تحویل و نسبت به رهاسازی این گونه های جانوری اقدام شد.
کاظمی با بیان اینکه تیمار و بهبودی کامل این پرندگان و سمور سنگی قریب یک سال طول کشید، افزود: تعدادی از آلات و ادوات شکار و صید کشف شده نیز از قبیل 16 عدد قفس، 20 رشته تور زنده گیری پرندگان و 4 رشته تور ماهیگیری، معدوم شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابهر گفت: پارسال 38 شکارچی و صیاد متخلف از سوی ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان دستگیر شدند.
کاظمی با بیان اینکه در این رابطه 24 فقره پرونده تشکیل و متخلفان به منظور اعمال قانون به مراجع قضایی تحویل شدند، افزود: این پرونده ها شامل هفت فقره شروع به شکار و صید، سه مورد زنده گیری غیرمجاز پرندگان، 2 فقره نگهداری غیرمجاز پرنده، یک فقره شکار غیرمجاز پستانداران و هفت فقره شکار غیرمجاز پرنده و چهار فقره صید غیرمجاز ماهی بود.
وی ادامه داد: پرندگان زنده گیری شده شامل هفت فقره سهره طلایی، 31 قطعه قرقاول و یک بهله دلیجه بود و همچنین لاشه 28 قطعه کبک، 2 قطعه فاخته، یک سر خرگوش و 55 قطعه ماهی، نیز از این شکارچیان و صیادان متخلف کشف و ضبط شد.
کاظمی افزود: در طول یکسال گذشته (97) 13 قبضه سلاح شکاری مجاز، سه قبضه سلاح شکاری قاچاق، 169 تیر فشنگ ساچمه، 10 تیر فشنگ چارپاره، یک تیر فشنگ تک گلوله، 67 عدد پوکه، 2 کیلو فشنگ ساچمه، 2 دستگاه فشنگ پرکنی، پنج رشته قطار فشنگ، سه دستگاه لانسر، 2 عدد قلاب و سه رشته تور زنده گیری پرندگان، 2 دستگاه پروژکتور و چهار عدد قفس پرنده، از شکارچیان و صیادان دستگیر شده به دست آمد.
وی یادآور شد: پارسال در مجموع 105 میلیون و 500 هزار ریال از شکارچیان دستگیر شده توسط محیط زیست اخذ شد و از جنبه عمومی جرم نیز بسته به رای و نظر قضات پرونده، اعمال قانون صورت گرفت.
کاظمی، تصریح کرد: بر اساس ماده 14 قانون شکار و صید، آلات و ادوات شکار غیرمجاز کشف شده تا تعیین و تکلیف نهایی مقام قضایی و صدور حکم قطعی دادگاه ،به صورت امانی نزد سازمان حفاظت محیط زیست نگهدای می شود. 
وی افزود: درخصوص پرونده های مربوط به حمل و نگهداری سلاح و مهمات قاچاق نیز هرگونه آلات و اداوات مکشوفه به نفع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضبط می گردد.